چه خبر از کدال امروز؟ ( پکویر | شگل | غمارگ | ثامان و 2 نماد دیگر )

179
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( پکویر | شگل | غمارگ | ثامان و 2 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Nov 23Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( پکویر | شگل | غمارگ | ثامان و 2 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( پکویر | شگل | غمارگ | ثامان و 2 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( پکویر | شگل | غمارگ | ثامان و 2 نماد دیگر )

کویر تایر ( پکویر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30

کویر تایر برای سال مالی منتهی به 1395/09/30 به ازای هر سهم 615 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی پیش رو در صدد تصویب افزایش سرمایه 250% می باشد.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل مشاهده می کنیم که سود هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 976 ریال بدست می آید.فروش کل حدود 100 میلیارد ریال کاهش داده شده و از طرفی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص 6% افت را نشان می دهد.با توجه به احتیاجات نقدینگی احتمالی شرکت اخذ وام را پیش بینی کرده و به همین دلیل هزینه های مالی را با افزایش 48 میلیارد ریالی همراه کرده است.از طرفی درآمد سرمایه گذاری را با افت تقریبا 100% ( معادل 58 میلیارد ریال ) همراه کرده است.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل منفی 37% شده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( پکویر | شگل | غمارگ | ثامان و 2 نماد دیگر )


گلتاش ( شگل ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

گلتاش برای سال مالی منتهی به 1395/09/30 به ازای هر سهم 2300 ریال سود محقق کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 2014 ریال سود گزارش کرده است.علی رغم کاهش نرخ فروش تمامی محصولات، به دلیل افزایش حجم فروش محصولات، فروش کل با رشد 13% همراه گردیده است، لازم به ذکر است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مرجع قیمت گذاری محصولات شرکت می باشد.این شرکت برای سال مالی پیش رو سایر هزینه عملیاتی 15 میلیارد ریالی پیش بینی کرده است که به دلیل افزایش شدید هزینه ضایعات مواد و محصول، کاهش ارزش موجودی و زیان تسعیر ارز از مهم ترین دلایل آن بشمار می رود.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل مثبت 14% شده است.


مارگارین ( غمارگ ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30

مارگارین برای سال مالی منتهی به 1395/09/30 به ازای هر سهم 903 ریال سود محقق کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 598 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل 31% رشد داده شده است که عمدتا به دلیل افزایش نرخ و به ویژه حجم فروش روغن نباتی به عنوان محصول اصلی شرکت بوده است، از طرفی حاشیه سود ناخالص بهبود 2% داشته است.از طرفی شرکت جهت تامین منابع لازم جهت بکارگیری در عملیات شرکت، پیش بینی می کند که وام بگیرد و به همین دلیل هزینه های مالی را با افزایش 24% همراه کرده است.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل مثبت 51% شده است.


داروسازی دکتر عبیدی ( دعبید ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30

داروسازی دکتر عبیدی برای سال مالی منتهی به 1395/09/30 به ازای هر سهم 1123 ریال سود محقق کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 1130 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل به دلیل افزایش نرخ و جم فروش تمامی محصولات رشد 27% داشته است در حالی که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه حاشیه سود ناخالص بهبود 2% داشته است.لازم به ذکر است که مرجع قیمت گذاری محصولات شرکت سازمان غذا و دارو می باشد.هزینه های عمومی و اداری و فروش به دلیل افزایش شدید حقوق و مزایا با افزایش 28% همراه گردیده است.از طرفی به دلیل احتیاجات مالیو نقدینگی احتمالی، شرکت پیش بینی اخذ وام کرده و به همین دلیل هزینه های مالی را با افزایش 28% همراه کرده است.مجموع عوامل بالا منجر به افت 7 ریالی سود هر سهم شده است.


کالسیمین ( فاسمین ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه ( حسابرسی شده )

کالسیمین در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 54 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 178 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 30% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 43% داشته است.فروش کل 38% کاهش داده شده است.درآمد سرمایه گذاری ها نیز 39% کاهش داده شده است که به دلیل صفر شدن سود دریافتی مورد انتظار از مجتمع ذوب و احیا روی قشم بوده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 73% داشته است.فروش کل 11% و حاشیه سود ناخالص 20% کاهش پیدا کرده است که افت دومی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بوده است.از طرفی هزینه های مالی و اداری حدود 30 میلیارد ریال افزایش و درآمد سرمایه گذاری تقریبا به همین میزان کاهش پیدا کرده است، افت 30 میلیارد ریالی درآمد سرمایه گذاری در نتیجه کاهش 20 میلیارد ریالی سود سپرده های بانکی در کنار افت 11 میلیارد ریالی سود دریافتی از شرکت معادن روی ایران می باشد.


سامان گستر اصفهان ( ثامان ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31

سامان گستر اصفهان در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 257 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 9% را نشان می دهد.درآمد حاصل از فروش پروژه های ساختمانی افت 49% داشته است اما سود حاصل از سرمایه گذاری با رشد 119% به 32.5 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 100% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 1 آذر ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن