پیش بینی درآمد هر سهم شرکت: مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سال مالی منتهی به 1391/12/30 دوره 3 ماهه (حسابرسی شده)

499
telegram nokhbegan-start
پیش بینی درآمد هر سهم شرکت: مجتمع صنعتي آرتاويل تاير سال مالی منتهی به 1391/12/30 دوره 3 ماهه (حسابرسی شده)Reviewed by عليرضا حاجيان on Aug 25Rating:

همان طور که در صورت سود و زیان پیش بینی شده درج گردیده ، سود پیش بینی شده هر سهم سال از مبلغ 620 ریال به مبلغ 201 ریال کاهش یافته که عمدتا ناشی از کاهش مقداری فروش به میزان 30 درصد ، افزایش نرخ فروش به میزان 6 درصد و افزایش نرخ بهای تمام شده کالای فروش رفته به میزان 12 درصد بوده و دلایل آن محدودیت در تامین مواد اولیه وارداتی با ارز به نرخ مرجع و از طرف دیگر خرید مواد اولیه مورد نیاز با ارز به نرخ آزاد ، عنوان شده است . در سه ماه اول سال 12 درصد مقدار فروش تحقق یافته و به ازای هر سهم مبلغ 107 ریال زیان حاصل شده است . بنا به نظر مدیریت ، شرکت می تواند در نه ماهه باقی مانده سال مواد اولیه مورد نیاز تولید را تامین و هر گونه افزایش نرخ بهای تمام شده را از طریق افزایش نرخ فروش جبران نماید . مضافا بودجه تلفیقی شرکت و شرکت فرعی ( لاستیک یزد ) تهیه و ارایه نشده است .

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن