چهارشنبه 13 دی

232
telegram nokhbegan-start
چهارشنبه 13 دیReviewed by Tseexpert on Jan 2Rating:
 9:00 تا 10:00
صبح همگی بخیر
فولاد مبارکه هم متوقف شده و یک جو منفی درگروه های سه گانه ای که در پیش بینی امروز عنوان شده بود شکل گرفته است سرمایه گذاری غدیر تا سطح 470 افت داشته است. در گروه غذایی غبشهر صف فروش کوچکی تشکیل داده است. درگروه سیمانی هم شاهد تشکیل صفهای خرید زیادی هستیم.سفارس تا 135 تومان پیش رفته و صف خرید خوبی دارد.فاراک با قیمت پایانی فاصله زیادی پیدا کرده است.فباهنر اگر سطح 130 تومان را به پایین بشکند و زیر این سطح تثبیت شود تشکیل یک الگوی نزولی با هدف 110-112 تومان خواهد داد.مپنا صف فروش کوچکی تشکیل داده است. صف خرید غپینو هم عرضه شد.
10:00 تا 11:00
شیران به 5400 هم رسید. فاذر یک الگوی نزولی باهدف محدوده 200-205 تومان داشته که خیلی زود به این هدف نزدیک شده است. درگروه پتروشیمی شدوص یک الگوی صعودی دارد که در صورت تثبیت بالای 490 تومان هدف این الگو سطح 540 تومان خواهد بود. با متوقف شدن نمادهای بزرگ هیجان بازار کاهش چشمگیری داشته و امروز خیلی کسل کنند شده.  زاگرس به محدوده 2000 تومان برگشته است. برای فاسمین محدوده 845-850 مهم است اگر این محدوده بخواهد به سمت پایین شکسته شود یک الگوی نزولی کوچک میتواند شکل بگیرد. مخابرات هم درحال غلبه بر تقاضا است و تا ماکزیمم منفی پیش رفته ولی در این سطح تقاضای خرید زیادی وارد سیستم شده است. فولاد مبارکه هم شفاف سازی کرد و تا دقایقی دیگر بازگشایی میشود. درگزارش شفاف سازی شرکت اعلام شده که درحال تهیه گزارش نه ماهه است و هیچ تغییری فعلا درسود شرکت رخ نداده است.
11:00 تا 12:00
قپیرا گزارشات مالی خوبی داشته و درکوتاه مدت اگر زیر 1525 بماند یک الگوی نزولی کوچک با هدف 1430 تومان تشکیل میدهد. اگر فولاد را در ساعت آخر معاملات بازگشایی کنند شاید منجر به افت بیشتر شاخص شود. فولاد برای ورود سفارشات باز شد. فولاد بازگشایی شد و قطعا منجر به افزایش افت شاخص خواهد شد. وبانک تشکیل صف فروش کوچکی در سطح 281 تومان داده است.صف فروش وبانک جمع آوری شد. بازگشایی منفی فولاد یک شوک منفی برای کل بازاربود و حتی روی گروه پتروشیمی هم تاثیر منفی گذاشت. ومعادن هم تا 570 افت کرد شکسته شدن 570 شاید برای این سهم خبر خوبی نباشد.
 
bashgah-banner nokhbegan-start

19 نظرها

نطر گذاشتن