چهارشنبه 15 آذر

191
telegram nokhbegan-start
چهارشنبه 15 آذرReviewed by Tseexpert on Dec 5Rating:
9:00 تا 10:00
صبح همگی بخیر
 در ابتدای بازار بربری عرضه ها مشهود است.ولغدر به 70 تومان با صف خرید سنگین نزدیک شد.درگروه فلزات کمی سردرگمی دیده میشود و درنمادهای گروه همچنان فروشنده زیادی دیده میشود که البته از میانه بازار شایدشاهد روند متفاوتی باشیم.مپنا با رسیدن با باند مقاومتی 200-205 متعادل شده است. شبندر طبق انتظار سطح 365 تومان را هم لمس کرد. گروه پتروشیمی هنوز جو منفی دارد و به سمت حمایتهای نزدیک حرکت میکند.حمایت نزدیک پتروشیمی زاگرس سطح 1250 تومان محسوب میشود.
10:00 تا 11:00
همانطور که در ابتدای بازار پیش بینی شد در ساعت میانی بازار متعادل تر شده است.و گروه فلزات با رسیدن به باند حمایتی یک نوسان مثبت داده است.در ذوب حمایت مهم نزدیک سطح 285 تومان و در فولاد سطح مهم حمایتی 385 تومان است. 
bashgah-banner

8 نظرها

نطر گذاشتن