چهارشنبه 20 دی

212
telegram nokhbegan-start
چهارشنبه 20 دیReviewed by Tseexpert on Jan 9Rating:
9:00 تا 10:00
صبح همگی بخیر 
فاراک دوروز پیش گزارشی از یکی از زیرمجموعه ها منتشر کرده که بسیار افتضاح بوده همین عامل باعث افت اول وقت امروز شده است.فاذر هم تحت تاثیر گروه منفی شده و تا محدوده 215 افت کرده. پارسان در اصلاحیه جدید سود نه ماهه خود را کاهش داده که البته اعلام کرده با توجه به سود زیر مجموعه ها در 12ماهه سود خود را کامل پوشش خواهد داد. در فلزات و سنگ آهنی ها شاهد یک حرکت مثبت هستیم که ومعادن حتی از 585 عبور کرده و تثبیت بالای این سطح پیامدخوبی خواهدداشت ولی عرضه ها در این دوگروه هنوز بالاست و نباید فعلا انتظار زیادی داشت.
10:00 تا 11:00
گزارش  غپینو نشان میدهد که شرکت تا پایان سال 41 تومان محقق میکند و در نه ماهه 88 درصد آن را پوشش داده است. مپنا تا نزدیک باند حمایتی افت کرده است. دروصندوق حمایت نزدیک سطح 220 تومان محسوب میشود.فملی اگر زیر 780 تومان تثبیت شود هدف الگوی نزولی 745-750 تومان خواهد بود.
11:00 تا 12:00
کچاد تا تشکیل صف خرید هم پیش رفته است.فولاد اگر بالای 480 تومان باقی بماند الگوی صعودی کوتاه مدتی تشکیل میدهد. پارسان تا 1300 هم صعود کرده است ومعادن اگر بالای 585 تثبیت شود تا 620 تومان براحتی میتواند صعود کند. زامیاد برای تعدیل سود متوقف شد.
bashgah-banner nokhbegan-start

10 نظرها

نطر گذاشتن