چهارشنبه 29 آذر

171
telegram nokhbegan-start
چهارشنبه 29 آذرReviewed by Tseexpert on Dec 19Rating:9:00 تا 10:00
صبح همگی بخیر
بعد از عرضه های سنگین دیروز بازار امروز خیلی بهتر شده و بسیاری از سهمها تشکیل سف خرید داده اند.گروه پتروشیمی لیدر امروز شده و اکثر سهمهای گروه تشکیل صف خرید داده اند.پارسان کرمانشا مارون و زاگرس صف خرید دارند و شپدیس به بالای 5400 رسیده است.خبهمن نوسان مثبت داد.غدیر هم توانست از کمند عرضه ها عبور کند و تشکیل صف خرید بدهد. فلزات هم از درصدهای منفی دوباره شروع به رشد کردند و فولاد تا تشکیل صف خرید پیش رفته است.ذوب نیز خودرا تا 300 رسانده است.گروه روی همگی صف خرید دارند.فاسمین و کروی همانطور که در تحلیل دیروز گفته شد با توجه به نرخ ارز تعدیل مثبت در گزارشهای نه ماهه و 12 ماهه خواهند داشت امروز به صف خرید نشسته اند.وبانک دوباره تا 270 تومان صعود کرده است.وصندوق دیروز به هدف 280 تومان الگوی خود رسید و به سمت 200 تومان حرکت میکند و همچنان صف خرید سنگین خود را حفظ کرده است. وپترو گزارش افتضاحی منتشر کرده و سود خود را به نصف تعدیل داده است و این صف فروش حداقل سهم را تا سطح 84 تومان خواهد برد.
10:00 تا 11:00
درگروه تجهیزات فاراک صف خرید خود راحفظ کرده ولی فاذر همچنان پرعرضه است هرچنداول وقت دوباره نوسان مثبت داد.مپنا هم مثبت مانده ولی فعلا نتوانسته صف خرید تشکیل دهد. سنگ آهنی ها هم تا میانه بازار صف خریدی ندارند و متعادل روبه مثبت معامله میشوند.سرمایه گذاری ملت دوباره به سطح 47 تومان واکنش نشان داده در تایم روزانه الگویی شبیه پرچم در نمودار سهم دیده میشود. کگل اگر از سطح 1250 پایینتر نیاید در تایمهای پایین واگرایی مخفی مثبت تشکیل میدهد و دوباره تا ماکزیمم قیمتی نوسان خواهد دادو البته توانایی تشکیل واگرایی منفی درهمان تایم را درصورت نفوذ به 1250 دارد. یکی از سهمهای پرنوسان این روزها فباهنر بوده که امروز صف خرید تشکیل داده است. شاخص کل با یک جهش 400 واحدی خود را به بالای 35500 رسانده است.
11:00 تا 12:00
بدنبال تشکیل واگرایی منفی درنمادهای گروه فلزات و سنگ آهنی شاهد موجی از عرضه ها در سهمهای این دوگروه هستیم.فولاد تا 475 تومان هم افت کرده و ذوب به زیر 290 تومان رسیده است. صدرا به قیمت اسمی 100 تومان باز شد.درگروه فلزات به هیچ وجه خرید هیجانی انجام ندهید از تایمهای پایین برای تحلیل استفاده کنید عرضه ها سنگین شده و ذوب آهن یک الگوی برگشتی نزولی کوچک با هدف 286 تومان دارد. با وضعیت عرضه های امروز احتمال استراحت در روز شنبه بعید نیست. اگر کگل بالای 1250 برنگردد درتایم روزانه هم علائم منفی نمایان خواهد شد. ذوب آهن اگر بالای 287 برنگردد تا 280 تومان افت خواهد کرد.
bashgah-banner nokhbegan-start

15 نظرها

نطر گذاشتن