چهارشنبه 6 دی

206
telegram nokhbegan-start
چهارشنبه 6 دیReviewed by Tseexpert on Dec 26Rating:
9:00 تا  10:00
صبح همگی بخیر 
با توجه به معاملات آخروقت دیروز انتظار میرفت بازار بهتری داشته باشیم. درگروه سنگ آهنی کچاد از 1230 تا بالای 1300 صعود کرده است. همچنین کگل از 1250 تا 1315 رشد کرد. گروه فلزات هم هیجانی نشان داد.فولاد که خود را دوباره به 510 رسانده بود کمی اشباع شده و حرکتش کندتر شده است.صف فروش فباهنر هم جمع شد. در ولساپا هم امروز از صف فروش خبری نیست با توجه به نسبت پی به ای پایین تحت نظر بگیرید احتمال شروع نوسان هست و هروقت عرضه ها به پایان رسید میتوان یک پله خرید کرد.
10:00 تا 11:00
درگروه پتروشیمی اکثر سهمها صف خرید دارند وغدیر هم توانسته بر عرضه ها غلبه کند.ذوب رشد خوبی داشته ولی سایر سهمهای گروه هنوز مردد هستند. وصندوق هم رشد کرده و تامرز تشکیل صف خرید پیش رفته است.
11:00 تا 12:00
ذوب آهن و وصندوق تشکیل صف خرید دادند. فاذر از محدوده 220 برگشت و نوسان داد.غپینو امروز متوقف شده است.گروه خودرویی هم جو مثبتی دارد و خبهمن تا تشکیل صف خرید پیش رفته است و البته در ماکزیمم مثبت فروشنده دارد.گروه فلزات و سنگ آهنی ها هفته آینده وضعیت بهتری خواهند داشت.شپترو که روزهای گذشته کمی اذیت میکرد امروز مثبت بود و بالاخره تشکیل صف خرید داد.
bashgah-banner

11 نظرها

نطر گذاشتن