چهارشنبه 8 آذر

202
telegram nokhbegan-start
چهارشنبه 8 آذرReviewed by Tseexpert on Nov 28Rating:
9:00 تا 10:00
در فملی دیروز هم شاهد بودیم که بعداز رسیدن به باند مقاومتی افت کرد امروز هم قدرت عبور ندارد و حتی منفی شده است. درگروه پتروشیمی نیز بعد از جو عرضه اول وقت شاهد برتری نسبی تقاضا هستیم و چندسهم بزرگ گروه مثبت شده اند و پارسان و شپدیس نوسان مثبت داده اند.
10:00 تا 11:00
سرمایه گذاری غدیر تا زمانی که بالای سطح 475 تومان ایستاده است توصیه به نگهداری میشود. درساعت میانی بازار جو کمی بهتر شده و درنمادهای مطرح شاهد روند مثبی هستیم. بشهاب به بالای 400 تومان هم صعود کرد. گروه برقی یکه تازی میکند بموتو بشهاب بترانس و بکام صف خرید دارند.
bashgah-banner

1 نظر

نطر گذاشتن