کارآفرین …

222
telegram nokhbegan-start
کارآفرین ...Reviewed by Khalili on Feb 17Rating:

بانک کار آفرین سود سال مالی آتی را روانه بازار کرد. این بانک برای سال مالی اسفند 92 مبلغ 437 ریال سود خالص را پیش بینی کرد. این پیش بینی جدید با افزایش نسبت به سال مالی جاری همراه بوده است. این در حالی است که آخرین پیش بینی این بانک برای سال جاری مبلغ 359 ریال بوده است و پیش بینی سال مالی جدید با رشد 21.7 درصدی همراه شده است. بانک  اعلام کرده که می خواهد 85 درصد از سود خالص را بین سهامدارانش توزیع کند. البته قرار یک مجوز افزایش سرمایه از مبلغ 7250 میلیارد ریال به 8500 میلیارد ریال انجام دهد که از محل سود انباشته خواهد بود و در صورتی که مجوز این افزایش سرمایه را دریافت کند، دیگر تزیع سود نقدی برای سال مالی آینده نخواهد داشت و به سهامداران سهام جایزه از محل افزایش سرمایه تعلق خواهد گرفت. در مجموع می توان گفت که بانکی ها از نوسانات قیمتی کمتری نسبت به سهم های دیگر برخوردارند و افزایش قیمت سهامشان نیز با کندی انجام می شود. گروه بانکی باید منتظر خبرهایی در حوزه بانک داری باشد تا بتواند تحرک پذیری قیمت را داشته باشد.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن