چه خبر از کدال امروز؟ ( کمرجان | همراه | ثاباد | مرقام و 4 نماد دیگر )

228
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( کمرجان | همراه | ثاباد | مرقام و 4 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Nov 19Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( کمرجان | همراه | ثاباد | مرقام و 4 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( کمرجان | همراه | ثاباد | مرقام و 4 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( کمرجان | همراه | ثاباد | مرقام و 4 نماد دیگر )

تولیدی و بازرگانی مرجان کار ( کمرجان ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30

تولیدی و بازرگانی مرجان کار برای سال مالی منتهی به 1395/09/30 به ازای هر سهم 283 ریال سود مقق کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 242 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل 4% افزایش داده شده است که به دلیل افزایش نرخ تمامی محصولات برای سال مالی پیش رو می باشد، لازم به ذکر است که نرخ فروش محصولات از طرف انجمن صنفی آجر ماشینی تعیین می گردد.از طرفی حاشیه سود ناخالص 3% بهبود پیدا کرده است که به دلیل عدم افزایش شدید قیمت مواد اولیه در سال مالی پیش رو می باشد.مجموع عوامل فوق منجر به تعدیل مثبت 17% شده است.


ارتباطات سیار ایران ( همراه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه ( حسابرسی شده )

ارتباطات سیار ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 3174 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 6808 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 47% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 5% داشته است.بر خلاف فروش کل که 9% رشد داشته حاشیه سود ناخالص 2% افت را نشان می دهد.درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز رشد 13% داشته است که به دلیل رشد سود دریافتی از بانک نصار و هم چنین سود حاصل از سپرده های بانکی می باشد.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( کمرجان | همراه | ثاباد | مرقام و 4 نماد دیگر )


آبادگران ایران ( ثاباد ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

آبادگران ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 107 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 333 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 32% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 34% داشته است.درآمد حاصل از فروش پروژه های ساختمانی افت 37% داشته است اما حاشیه سود ناخالص بهبود 6% را به خود دیده است.درر مدت مشابه سال قبل نیز به ازای هر سهم 107 ریال سود گزارش کرده بود.بر خلاف فروش کل که 27% رشد داشته حاشیه سود ناخالص افت 3%% را به خود دیده است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز 3 میلیارد ریال کاهش داشته است که عمدتا به دلیل صفر شدن سود دریافتی از بیمه نوین می باشد.


پتروشیمی فارابی ( شفارا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

پتروشیمی فارابی در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 1019 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 542 ریال سود پیش بینی کرده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 558 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل 35% افت داشته است، از طرفی حاشیه سود ناخالص 18% افت داشته است و به حاشیه زیان ناخالص 13% تبدیل گشته است که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بوده است.هزینه های متفرقه با افزایش 469% به 38 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل کسب سود 33 میلیارد ریالی از محل سپرده های بانکی بوده است.سایر درآمدهای عملیاتی 92 میلیارد ریالی در سال مالی قبل به سایر هزینه 23 میلیارد ریالی مبدل گشته است که به دلیل درآمد 83 میلیارد ریالی از محل اجاره مخازن در سال مالی قبل بوده است.


ایران ارقام ( مرقام ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31

ایران ارقام در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 31 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 25% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 6% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل 3% رشد داشته اما به دلیل افزایش قیمت خرید و نگهداری دستگاه های ATM، حاشیه سود ناخالص 6% افت داشته است.با توجه به تسویه تعدادی از وام ها در سال مالی قبل شاهد افت 30% هزینه های مالی در سال مالی جاری می باشیم.از طرفی با توجه به دریافت سود 11 میلیارد ریالی از محل فروش دارایی های ثابت، درآمدهای متفرقه 41% رشد داشته است.این شرکت پیش بینی اخیر خود را پوشش 93% داده است.


لیزینگ ایران ( ولیز ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 ( حسابرسی شده )

لیزینگ ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 133 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 36% داشته است. درآمد فروش تغییر چندانی نداشته است اما حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش هزینه تامین منابع مالی 16% کاهش پیدا کرده است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز تقریبا افت 100% ( معادل 22 میلیارد ریالی ) داشته است که به دلیل افت شدید سود سپرده های بانکی می باشد.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 28% داده است.


صنعتی و معدنی چادرملو ( کچاد ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 ( حسابرسی شده )

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از شرکت صنعتی و معدنی چادرملو اینجا را کلیک نمایید.

در گزارش فوق سایر هزینه عملیاتی به میزان 695 میلیارد ریال گزارش گردیده است اما از طرفی درآمد متفرقه ای به میزان 199 میلیارد ریال گزارش شده که عمدتا به دلیل کسب سود دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر بوده است.از دیگر نکات مهم اینکه شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 42% را به ثبت رسانده است.


سبحان دارو ( سبحان ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 ( حسابرسی شده )

سبحان دارو در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 892 ریال سود محققق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 50% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد 12 ریالی سود هر سهم می باشیم.فروش کل 9% رشد داشته است.از طرفی به دلیل احتیاجات نقدینگی و هم چنین تامین وجوه جهت خرید مواد اولیه، شرکت وام اخذ کرده و به همین دلیل هزینه های مالی با افزایش 89% به 36 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 46% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 27 آبان ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن