کوتاه از بازار این روزها …

175
telegram nokhbegan-start
کوتاه از بازار این روزها ...Reviewed by Khalili on Jan 19Rating:

با توجه به افزایش های شدید هفته ی اخیر، باز هم استراحت سهم ها را از امروز خواهیم داشت. بزرگان بازار با گزارش های خود، سهامدارانشان را نا امید کردند و آنها نیز برای فروش اقدام کرده اند که این موضوع منجر به منفی شدن شدید بازار امروز شده است. سهامداران انتظارشان از گزارش های 9 ماهه بیش از اینها بوده است. البته به نظر می رسد که استراحت ، نیاز بازار بوده است اما شدت آن تا به این حد مورد انتظار نبوده است. با توجه به گزارش هایی که هنوز به بازار نرسیده اند، به نظر می رسد که بازار باید بعد از چند روز درجا بزند. یعنی چون سطح انتظار سهامداران با گزارش های امروز سهم ها، کمتر شده است ، به نظر می رسد برای روزهای آتی هم بازار رو منفی دنبال شود.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن