کچاد و تعدیل سود ..!

209
telegram nokhbegan-start
کچاد و تعدیل سود ..!Reviewed by Khalili on May 15Rating:

کچاد در گزارش 12 ماهه ی خود ، تحقق سود 2201 ریالی را خبر داده است. این شرکت معدنی که آخرین پیش بینی سود خود را 2002 ریال اعلام کرده بود، توانست از تعدیل 10 درصدی برخوردار گردد. با توجه به اینکه گمرک از تصمیم خود در مورد عوارض 40 درصدی در مورد سنگ آهن عقب نشینی کرده است، می توان به جو نسبتاً مثبت این سهم امیدوار بود. شرکت دلایل این تعدیل را به صورت زیر عنوان نموده است:

1- افزایش در مقدار فروش کنسانتره بمیزان 1.05 درصد 2- افزایش بهای فروش هر تن کنسانتره (با لحاظ اثر کیفیت ) بمیزان 4.87 درصد 3- کاهش در مقدار فروش دانه بندی بمیزان (16.75) درصد 4- افزایش بهای فروش هر تن دانه بندی (با لحاظ اثر کیفیت ) بمیزان 7.34 درصد 5- افزایش در مقدار فروش گندله بمیزان 3.41 درصد 6-افزایش بهای فروش هر تن گندله (با لحاظ اثر کیفیت ) بمیزان 6.28 درصد 8-افزایش در بهای تمام شده کنسانتره فروش رفته ، ناشی از افزایش در مقدار فروش هر تن بمیزان 0.89درصد 9-کاهش در بهای تمام شده کنسانتره فروش رفته ، ناشی از کاهش در هزینه هر تن بمیزان 11.10 درصد 10- کاهش در بهای تمام شده دانه بندی فروش رفته ، ناشی از کاهش در مقدار فروش هر تن بمیزان 23.26 درصد 11-افزایش در بهای تمام شده دانه بندی فروش رفته ، ناشی از افزایش در هزینه هر تن بمیزان 49.04 درصد 12-افزایش در بهای تمام شده گندله فروش رفته ، ناشی از افزایش در مقدار فروش هر تن بمیزان 2.90درصد 13-کاهش در بهای تمام شده گندله فروش رفته ، ناشی از کاهش در هزینه هر تن بمیزان 9.69 درصد که در مجموع با لحاظ تاثیر تغییرات هزینه های عملیاتی و سایر در آمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی ، باعث شده است که سود هر سهم از مبلغ 2002 ریال به مبلغ 2201 ریال ، بمیزان 10 درصد افزایش یابد.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن