گروه قند و خبری فوق العاده …

156
telegram nokhbegan-start
گروه قند و خبری فوق العاده ...Reviewed by Khalili on Mar 29Rating:

شاهد خبر مثبتی از گروه قندی در بازار هستیم. این خبر مربوط به افزایش قیمت شکر می باشد. همانطور که قبلاً هم گفته شد، گروه قند و شکر در مذاکرات با افراد دولتی برای افزایش نرخ شکر بوده اند  که روز اخیر خبر این افزایش نرخ در بازار پیچیده است و قندی ها در اواخر بازار صف های خرید خوبی را تجربه کردند که در بسیاری از این شرکت ها به دلیل عدم عرضه سهم، قیمت پایانی تغییری را در خود ندیده است. فعلاً خبرهای شایعه وار بازار گویای این مطلب است که قیمت 1700 تومان مورد قبول واقع شده است. از طرف دیگر در بررسی دقیق تر نرخ مواد اولیه ی برخی شرکت ها به این نتیجه رسیدیم که اکثر شرکت های این گروه (مثل قند اصفهان، قند شیروان ،قند قزوین، قند چهارمحال و …) چغندر را بیشتر از نرخ مصوب 165 تومانی در گزارش های مالی خود لحاظ کرده اند که این مورد نشان می دهد که در شرکت های معتبر و بنیادی ، این خبر افزایش نرخ خرید مواد اولیه تاثیر نخواهد داشت. البته این قیمت ها با توجه به تفاوت عیار هر کارخانه برای چغندر در نظر گرفته شده است.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن