گزارش مالی پتروشیمی پارس و تاثیرش بر هلدینگ خلیج فارس …

241
telegram nokhbegan-start
گزارش مالی پتروشیمی پارس و تاثیرش بر هلدینگ خلیج فارس ...Reviewed by Khalili on Jul 15Rating:

پتروشیمی پارس از زیر مجموعه های هلدینگ خلیج فارس می باشد که گزارش مالی مربوط به سال مالی 91 خود را انتشار داد. پتروشیمی پارس توانسته در پایان سال مالی 91 خود به مبلغ 310 تومان سود محقق نماید. این در حالی است که هلدینک خلیج فارس پیش بینی سود این شرکت زیر مجموعه ی خود را 340 توامن اعلام کرده بود. اما نکته ی امیدوار کننده ای که در گزارش فاسر وجود دارد این است که میزان سود تقسیمی پتروشیمی پارس را 306 تومان در نظر گرفته است. حال اگر پتروشیمی پارس در مجمع عادی خود مبلغ 306 تومان و یا حتی بیشتر از آن را میان سهامداران توزیع کند، مشکلی در سود هلدینگ خلیج فارس ایجاد نخواهد شد اما اگر کمتر از 306 تومان توزیع سود داشته باشد، از سود خلیج فارس به میزان نسبتی که پتروشیمی پارس در سبدش دارد، کم خواهد شد.

bashgah-banner

1 نظر

نطر گذاشتن