گزارش های جدید 21 شرکت …

216
telegram nokhbegan-start
گزارش های جدید 21 شرکت ...Reviewed by Khalili on Jul 22Rating:

زامیاد گزارش 3 ماهه ی خود را روانه کرد. زامیاد که سود سال مالی 92 خود را 6 ریال اعلام کرده بود، در طول 3 ماه توانست 11 ریال زیان را به طور واقعی گزارش کند. وضعیت ارزی کشور، خودرویی ها را به حاشیه کشانده بود و به اصطلاح آنها را در آنپاس شدید!! قرار داده بود. اما امروزه با کاهش نسبی نرخ ارز در کشور گروه خودرو مورد توجه قرار گرفت. اما از نظر بنیادی هنوز خودرویی ها در وضعیت خوبی نیستند.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

گزارش 6 ماهه ی پتروشیمی پردیس هم به بازار آمد که با تعدیل مثبت همراه بوده است. این شرکت پیش بینی سود خود را از مبلغ 3773 ریال به 4341 ریال تغییر داد تا تعدیل مثبت 15 درصدی را در کارنامه ی خود به ثبت برساند. پوشش سود این سهم نیز 50 درصد می باشد که نشان از عملکرد منطقی شرکت می باشد. فعلا ارزهای دلار حاصل از فروش صادراتی شرکت با نرخ های بیش از 3400 تومان تسعیر شده است. این تعدیل مثبت می تواند بر سهامداران عمده ی شپدیس مثل پارسان هم تاثیرگذار باشد.

شیران سود هر سهم 5018 ریالی سال مالی منتهی به 30/9/92 خود را به دلیل سود حاصل از تسعیر ارز به 5555 ریال افزایش داده است و به طور کلی به شایعات مربوط به تعدیل مثبت بیش از 20 درصدی پایان داد. نکته اینکه 72 درصد آن را در شش ماهه پوشش داده است. این عملکرد می تواند باز هم سهامداران را به تعدیل مجدد در آینده امیدوار کند.

فاراک هم در گزارشش سود هر سهم سال مالی جاری خود را 402 ریال اعلام داشته است. این در حالی است که طبق اطلاعیه ی های قبلی این شرکت پیش بینی سودش را  251 ریال اعلام نموده بود. این ارقام نشان می دهد که سود شرکت با تعدیل مثبت 60 درصدی روبرو شده است. اما علت تغییرات سود شرکت پیش بینی افزایش 50 میلیارد تومانی فروش و افزایش درآمدهای متفرقه می باشد

فولاد خراسان نیز سود هر سهم سال مالی فعلی خود از 549 ریال به 670 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 22 درصدی روبرو شده است. در سه ماهه واقعی نیز 30 درصد پوشش داده است.

فملی هم در گزارش عملکرد سه ماهه خود سود هر سهم خود را 502 ریال اعلام کرد. این در حالی است که سود قبلی شرکت  479 ریالپیش بینی شده بود. در طول سه ماهه نیز شرکت توانسته به طور واقعی 33 درصد از پیش بینی سود را پوشش دهد.

شرانل هم در صورت مالی 3 ماهه که منتشر کرد عملکرد خوبی را از خود نشان داد. این شرکت 675 ریال از پیش بینی سودش (معادل 35 درصد) را در طول این مدت محقق کرده است که عملکرد بسیار خوبی را نشان می دهد. باید دید که آیا این شرکت در پیش بینی جدید خود هم تغییر ایجاد خواهد کرد یا خیر؟ در مجموع این شرکت برای میان مدت و بلند مدت می تواند جذاب باشد.

رانفور هم در گزارشش بدون تغییر پیش بینی سود 2525ریالی خود توانتسه  در طول مدت  3ماهه ،  236ریال از پیش بینی اش را که  معادل 9 درصد می باشد، پوشش دهد.

سیمان دشتستان هم تغییر سود آنچنانی نداشته است. این شرکت سود جدید خود را 603 ریال اعلام نموده در حالی که پیش بینی قبلی اش 602 ریال بوده است. شرکت اعلام کرده کاهش 18.6 درصدی مقدار فروش سیمان و همچنین افزایش 8.5 درصدی نرخ فروش سیمان با توجه به افزایش قیمت جدید طبق نامه انجمن صنفی کارفرمایان سیمان به تاریخ 25/02/92 در پیش بینی جدید و کاهش 43 درصدی مقدار فروش کلینکر صادراتی در پیش بینی جدید نسبت به پیش بینی قبلی در نهایت باعث کاهش 15 درصدی مبلغ فروش کل گردیده است.

شرکت حمل و نقل پتروشیمی هم بر همان سود قبلی یعنی سود 45 ریالی تاکید کرده و در طول 3 ماه توانسته 10 ریال از آن را پوشش دهد.

وتوسم در گزارش شش ماهه منتهی به 31 خرداد 92 مبلغ 328 ریال محقق کرده است .شرکت در سه ماهه منتهی به 30 اسفند 91 مبلغ 91 ریال محقق کرده بود.علت افزایش سود افزایش بیش از 44 میلیارد تومانی سود حاصل از زیرمجموعه ها و افزایش بیش از 27 میلیارد تومانی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بوده است.

ونیکی که قبلا در سه ماهه منتهی به 30 اسفند 91 مبلغ 56 ریال محقق کرده بود در شش ماهه منتهی به 31 خرداد 214 ریال شناسایی کرده است.افزایش بیش از 41 میلیارد تومانی سود حاصل از سرمایه گذاری ها و 6 میلیارد تومانی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها علت افزایش سود شرکت می باشد

خمحور در گزارش سه ماهه سود 27 ریالی اش را به 36 ریال افزایش داده است و در سه ماهه واقعی نیز 8 ریال پوشش داده است. درآمد سرمایه گذاری های شرکت مبتنی بر اعلام سود هر سهم بانک پارسیان به مبلغ 40 تومان محاسبه شده است

دفرا در گزارش سه ماهه بر همان سود 1718 ریالی قبلی تاکید کرده است و 22 درصد آن را نیز در این دوره پوشش داده است.شرکت در سه ماهه امسال 1 درصد واردات مواد اولیه داشته است.

رتکو سود هر سهم سال مالی 92 خود را از 657 ریال به 667 ریال افزایش داده است و در سه ماهه نیز 157 ریال محقق کرده است

دتماد در گزارش عملکرد فصل بهار سود هر سهم خود را همان 2743 ریال قبلی پیش بینی کرده است و در سه ماهه واقعی نیز 438 ریال ( معادل 18 درصد) پوشش داده است.در دوره سه ماهه واقعی 1.66 میلیون دلار صادرات و 3.3 میلیون دلار واردات مواد اولیه داشته است که با دلار 2460 تومانی انجام شده است

فنر سازی زر ضمن اعلام سود 1 ریالی قبلی در سه ماهه واقعی زیان 55 ریالی محقق کرده است.نکته اینکه این شرکت در سه ماهه واقعی بیش از 487 هزار دلار صادرات داشته که با دلار 3206 تومانی انجام شده است.وادراتی نیز نداشته است

خرینگ در گزارش عملکرد سه ماهه واقعی فصل بهار زیان 65 ریالی محقق کرده است و برای سال جاری نیز همان سود 303 ریالی را پیش بینی کرده است.شرکت در این دوره بیش از 322 هزار دلار واردات مواد اولیه با دلار 3597 تومانی داشته است

خکمک نیز در این دوره ضمن شناسایی زیان 92 ریالی سود خود را نیز همان 2 ریال قبلی پیش بینی کرده است.زیان انباشته شرکت 428 ریال به ازای هر سهم می باشد.این شرکت نیز 367 میلیون یورو واردات داشته که با یورو 3742 تومانی انجام شده است

پلاسکو کار در سه ماهه واقعی سود هر سهم خود را مثل قبل همان 0 اعلام کرده است و در فصل بهار نیز زیان 79 ریالی شناسایی کرده است.شرکت صادرات و وارداتی نیز ندارد

خموتور سود هر سهم خود در سال مالی جاری بر اساس عملکرد واقعی فصل بهار را همان 72 ریال قبلی پیش بینی و در سه ماهه نیز 21 درصد آن را پوشش داده است

bashgah-banner nokhbegan-start

5 نظرها

نطر گذاشتن