آزمایشی

151
telegramnokhbegan-start
آزمایشیReviewed by علی صابریان on Sep 16Rating:
 
 
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب نام
سهام مورد معامله
سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)تعداد سهام در سبد سهامدارتغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهمدرصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
باما
شرکت ذوب روی اصفهان-سهامی خاص-3,077,252150000%
بانک انصارشرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام-181,536,4168697620%
بانک دیشرکت بیمه دی-سهامی عام-86,462,011-1936830%
بانک دیشرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص-100,000,000-9282351-8%
بانک سینابنیادمستضعفان انقلاب اسلامی 978,162,489-5910000%
بانک ملتشرکت گروه مالی ملت-سهام عام-230,346,5611126490%
بانک ملتصندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت 828,168,410348900%
بانک‌پارسیان‌شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص-585,405,1274000000%
بیسکویت‌ گرجی‌شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص-1,123,877157981%
بیمه پاسارگادشرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص-6,757,5853195065%
بیمه سامانبانک سامان-سهامی عام-35,069,297260000%
بیمه ملتشرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص-56,533,4851000000%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانورشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 213,819,995336170%
تراکتورسازی‌ایرانشرکت بازرگانی وخدمات پس ازفروش تراکتورسازی-سه 10,934,524100000%
توسعه‌صنعتی‌ایرانشرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود-10,675,513234570%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص-128,129,3523500000%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد 2,956,995,961-3500000%
تولید سموم‌ علف‌ کششخص حقیقی 132,71850944%
تولیدمواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌شرکت بازرگانی پلی اکریل 28,124,7066572502%
داده‌پردازی‌ایران‌شرکت ملی انفورماتیک 131,260,352249930%
س. بازنشستگی کارکنان بانک هاصندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا 755,894,84077820%
س. تدبیرگران فارس وخوزستانشرکت سیمان زنجان-سهامی خاص-4,908,56999600%
سایپاشرکت سرمایه گذاری حمل ونقل تامین-سهامی خاص-924,305,048-337502717-27%
سخت‌ آژندشخص حقیقی 6,000,00099969720%
سخت‌ آژندشخص حقیقی 3,547,5271070003%
سخت‌ آژندشرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص-26,600,000-500000%
سخت‌ آژندشرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان-سهامی خاص-7,400,000-107000-1%
سرمایه گذاری اعتبار ایرانشرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص-7,898,20175000%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام-28,407,587100000%
سرمایه گذاری پردیسشرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص-260,436,71684900%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهدشرکت تعاونی اعتبارآزادمولی الموحدین 59,220,0003000001%
سرمایه گذاری مسکن تهرانشرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص-18,126,3311000001%
سرمایه گذاری مسکن تهرانشرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن-سهامی خاص-4,416,281111000%
سرمایه‌گذاری‌ سایپاشرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد-سهامی عام-59,417,48210184372%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص-71,549,923510000%
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام-704,567,123148000%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر 404,557,84129671401%
سیمان‌ شرق‌شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام-168,214,1459621331%
شهد ایران‌شخص حقیقی 1,605,80058000%
صنایع فولاد آلیاژی یزدشخص حقیقی 6,907,4725000%
فولاد امیرکبیرکاشانشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 99,177,218157000%
فولاد آلیاژی ایرانشرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام-440,160,23370000002%
فولاد خراسانشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 819,837,15420190%
قند ثابت‌ خراسان‌شرکت فدک دانش محورکارآفرین-سهامی خاص-12,210,1011000001%
قند نیشابورشرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام-4,143,080204830%
کارت اعتباری ایران کیششخص حقیقی 8,220,200-10000%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌شخص حقیقی 9,046,1765483600154%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌شخص حقیقی 12,153,0004804894%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌شخص حقیقی 2,430,000-480489-17%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌شخص حقیقی 4,314,814-4343600-50%
کشت‌وصنعت‌پیاذرشرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان 1,865,038500003%
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌شرکت آینده گستر 28,322,843100000%
لیزینگ‌ایران‌شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران-سهامی عام-49,393,818586490%
لیزینگ‌خودروغدیرشرکت تعاونی اعتبارفرشتگان 14,790,2222399242%
لیزینگ‌خودروغدیرشخص حقیقی 4,153,760550001%
معدنی و صنعتی گل گهرشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 786,460,769266080%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملوشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 979,434,739226920%
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌شرکت فرآوری موادمعدنی ایران-سهامی عام-6,791,029-152600-2%
مهندسی صنعتی روان فن آورشخص حقیقی 190,100-2000-1%
نفت‌ بهران‌شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام-35,277,93110000%
نفت‌ پارس‌شرکت پارس بازرگان-سهامی خاص-8,759,64410000%
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌آستان قدس رضوی-معاف ازمالیات-4,000,00030000 1%
 
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)تعداد سهام در سبد سهامدارتغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهمدرصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌شخص حقیقی 9,046,1765483600154%
سخت‌ آژندشخص حقیقی 6,000,00099969720%
بیمه پاسارگادشرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص-6,757,5853195065%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌شخص حقیقی 12,153,0004804894%
تولید سموم‌ علف‌ کششخص حقیقی 132,71850944%
سخت‌ آژندشخص حقیقی 3,547,5271070003%
کشت‌وصنعت‌پیاذرشرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان 1,865,038500003%
تولیدمواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌شرکت بازرگانی پلی اکریل 28,124,7066572502%
سرمایه‌گذاری‌ سایپاشرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد-سهامی عام-59,417,48210184372%
لیزینگ‌خودروغدیرشرکت تعاونی اعتبارفرشتگان 14,790,2222399242%
فولاد آلیاژی ایرانشرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام-440,160,23370000002%
بیسکویت‌ گرجی‌شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص-1,123,877157981%
لیزینگ‌خودروغدیرشخص حقیقی 4,153,760550001%
قند ثابت‌ خراسان‌شرکت فدک دانش محورکارآفرین-سهامی خاص-12,210,1011000001%
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌آستان قدس رضوی-معاف ازمالیات-4,000,000 300001%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر 404,557,84129671401%
سیمان‌ شرق‌شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام-168,214,1459621331%
سرمایه گذاری مسکن تهرانشرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص-18,126,3311000001%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهدشرکت تعاونی اعتبارآزادمولی الموحدین 59,220,0003000001%
قند نیشابورشرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام-4,143,080204830%
باما

شرکت ذوب روی اصفهان-سهامی خاص-3,077,252150000%
بانک انصارشرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام-181,536,4168697620%
شهد ایران‌شخص حقیقی 1,605,80058000%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص-128,129,3523500000%
سرمایه گذاری مسکن تهرانشرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن-سهامی خاص-4,416,281111000%
توسعه‌صنعتی‌ایرانشرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود-10,675,513234570%
س. تدبیرگران فارس وخوزستانشرکت سیمان زنجان-سهامی خاص-4,908,56999600%
بیمه ملتشرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص-56,533,4851000000%
لیزینگ‌ایران‌شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران-سهامی عام-49,393,818586490%
سرمایه گذاری اعتبار ایرانشرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص-7,898,20175000%
تراکتورسازی‌ایرانشرکت بازرگانی وخدمات پس ازفروش تراکتورسازی-سه 10,934,524100000%
بیمه سامانبانک سامان-سهامی عام-35,069,297260000%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص-71,549,923510000%
بانک‌پارسیان‌شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص-585,405,1274000000%
بانک ملتشرکت گروه مالی ملت-سهام عام-230,346,5611126490%
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌شرکت آینده گستر 28,322,843100000%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام-28,407,587100000%
داده‌پردازی‌ایران‌شرکت ملی انفورماتیک 131,260,352249930%
فولاد امیرکبیرکاشانشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 99,177,218157000%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانورشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 213,819,995336170%
نفت‌ پارس‌شرکت پارس بازرگان-سهامی خاص-8,759,64410000%
صنایع فولاد آلیاژی یزدشخص حقیقی 6,907,4725000%
بانک ملتصندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت 828,168,410348900%
معدنی و صنعتی گل گهرشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 786,460,769266080%
سرمایه گذاری پردیسشرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص-260,436,71684900%
نفت‌ بهران‌شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام-35,277,93110000%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملوشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 979,434,739226920%
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام-704,567,123148000%
س. بازنشستگی کارکنان بانک هاصندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا 755,894,84077820%
فولاد خراسانشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 819,837,15420190%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد 2,956,995,961-3500000%
کارت اعتباری ایران کیششخص حقیقی 8,220,200-10000%
بانک سینابنیادمستضعفان انقلاب اسلامی 978,162,489-5910000%
سخت‌ آژندشرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص-26,600,000-500000%
بانک دیشرکت بیمه دی-سهامی عام-86,462,011-1936830%
مهندسی صنعتی روان فن آورشخص حقیقی 190,100-2000-1%
سخت‌ آژندشرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان-سهامی خاص-7,400,000-107000-1%
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌شرکت فرآوری موادمعدنی ایران-سهامی عام-6,791,029-152600-2%
بانک دیشرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص-100,000,000-9282351-8%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌شخص حقیقی 2,430,000-480489-17%
سایپاشرکت سرمایه گذاری حمل ونقل تامین-سهامی خاص-924,305,048-337502717-27%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌شخص حقیقی 4,314,814-4343600-50%
 
رنگ قرمز کم رنگ = کاهشرنگ سبز = افزایش
سهام مورد معامله
سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)تعداد سهام در سبد سهامدارتغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهمدرصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
شرکت الفسهامدار ب12,000,0004800004.17
مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است
نکته : خرید یا فروش حقوقی ها در سهمی ملاکی برای خوب بودن و یا بد بودن 100% سهم نیست و فقط به عنوان راهنما استفاده گردد زیرا حقوقی ها نیز برای خرید و فروش خود دلایلی دارند و بررسی هایی انجام داده اند . اما باز هم به این توجه کنید که خرید و فروش حقوقی ها تنها ملاک انتخاب سهام مناسب خرید نیست و باید تحقیق بیشتری برای معاملات خود انجام دهید

خبر مهم و فوری : پذیرش دوره 6 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه شروع شده است . توصیه می کنیم حتما با شرایط پذیرش این دوره ارزشمند آشنا شوید . دوره نخبگان بورس 6 یک دوره یکساله با هدف آموزش جامع و کاربردی تحلیل بازار بورس در دانشگاه خواجه نصیر تهران میدان ونک برگزار می گردد. برای اطلاعت بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

 

bashgah-banner
نوشته قبلیکگل
نوشته بعدیسیری در چند گروه بازار
  تحلیلگر و محقق بازار سرمایه ،   گوینده "روانشناسی بازار" رادیو سهام ،   مدرس دوره های "تحلیل تکنیکال کاربردی" در شرکت ها و سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی ،   سازنده دوره پرطرف دار "10 شاه کلید بزرگان بورس" در رادیو سهام ،   ""ادعایی مبنی بر بی رقیب بودن و خدایی در تکنیکال ندارم اما چندین سال است با تحلیل تکنیکال بورس ایران زندگی کرده ام و آن را خوب می شناسم""  

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن