بررسی 20 نماد

255
telegramnokhbegan-start
بررسی 20 نمادReviewed by Tseexpert on Jan 6Rating:
نام سهامتوضیحات
وغدیرتازمانی که 470 به پایین شکسته نشده نگهداری-در تایم 30 سروشانه سقف با خط گردن 470 و در تایم روزانه دابل تاپ باخط گردن 470 دارد.اگر 470 شکسته شود الگوها تایید میشوند هدف اول 450 هدف دوم 440 خواهد بود.
وبانکاگر سطح 270 در این سهم شکسته شود دابل تاپ تشکیل و تا 255 افت میکند
وامیدتا زمانی که بالای 580 قرار دارد نگهداری.اگر 580 به پایین شکسته شود سروشانه سقف تشکیل و تا 540 افت میکند.
فباهنراگر روز یکشنبه به بالای 130 برگردد واگرایی مثبت میدهد و تا محدوده 135-140 نوسان میدهد وگرنه اگر زیر 130 باقی بماند الگوی سروشانه سقف با هدف 110-113 تشکیل میشود
فولادتا زمانی که 480 به پایین شکسته نشده نگهداری کنید. اگر 480 به پایین شکسته شود در تایم روزانه دابل تاپ با هدف  450 و در تایم یکساعته اگر 475 به پایین شکسته شود سروشانه سقف با هدف 440 تومان تشکیل میشود.
فخوزاگر 2600 به پایین شکسته شود دابل تاپ با هدف 2480 تشکیل میشود
فاسمین مقاومت مهم 870 تومان
فملیتا زمانی که محدوده 775-780 به پایین شکسته نشده نگهداری-اگر این محدوده به پایین شکسته شود دابل تاپ با هدف 740
فراورتا زمانی که 730 به پایین شکسته نشده نگهداری -اگر 730 به پایین شکسته شد سروشانه سقف با هدف 680
وتوکااگر بالای 228 تومان برنگردد سروشانه سقف هدف 215
شپتروسروشانه سقف تایم ساعتی هدف 950
وپترواگر بالای 82 تومان برنگردد بریک اوت و سقوط تا 72 تومان
پارسان اگر نتواند به بالای 1260 صعود کند واگرایی منفی تایم روزانه خواهدداد
فاذرسروشانه هدف 200-205 و احتمال نوسان از این سطح
وسپهتا زمانی که 180شکسته نشده میتوانید نگهداری کنید اگر 180 بشکند هدف دابل تاپ 165
کچادتا زمانی که 1225 شکسته نشده نگهداری-اگر 1225 به پایین شکسته شود سروشانه سقف با هدف 1135
کگلتا زمانی که بالای 1200 هست نگهداری-اگر 1210-1215 به پایین شکسته شود دابل تاپ تایم روزانه با هدف 1110-اگر 1195 به پایین شکسته شود سروشانه سقف هم تایید میشود
ومعادنشکسته شدن 570 اولین اخطار و شکسته شدن 560 اخطار بعدی برای تشکیل سروشانه سقف با هدف 525
وکاراگر از 160 برگردد واگرایی مثبت تایم یکساعته و هارمونیک کوچک صعودی با هدف 170
قپیرااگر 1420 را به پایین بشکند دابل تاپ با هدف 1315-در تایمهای پایین سروشانه کف دارداگر بالای 1465 بماند تایید و تا 1510 صعود میکند

 

bashgah-banner

10 نظرها

نطر گذاشتن