خبر ها و شنیده هایی که شاید نخواهند شما بدانید!

838
telegram nokhbegan-start
خبر ها و شنیده هایی که شاید نخواهند شما بدانید!Reviewed by فرزاد عباس زاده on Sep 15Rating:

 

مرجع اطلاعات این بخش صرفا شنیده ها و شایعات موجود در بازار است.توجه داشته باشید که خرید یا فروش بر اساس این مطالب توجیه تحلیلی نداشته و تنها جهت اطلاع از اخبار در جریان ، این موارد در طول بازار به روز رسانی می گردد.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

برنامه ی افزایش سرمایه ی چند سهم :

تاپیکو در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 29000 میلیارد ریال به مبلغ 58000 میلیارد ریال افزایش دهد که این افزایش سرمایه 29000 میلیارد ریالی ( معادل 100 درصد ) از محل سود انباشته شرکت می باشد

دامین تصمیم دارد سرمایه خود را از مبلغ 100 میلیارد ریال به مبلغ 580 میلیارد ریال برساند که این افزایش سرمایه 480 درصدی ، مبلغ 185 میلیارد ریال آن از محل سود انباشته و مابقی آن مبلغ 294 میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت می باشد.

پخش قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 350 میلیارد فعلی به مبلغ 400 میلیارد ریال افزایش دهد که این افزایش سرمایه مبلغ 50 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده های نقدی سهامداران می باشد.

 

شنیده می شود شخارک جهت تعدیل منفی بسته شده است ولیکن نمی تواندتعدیل منفی سنگینی باشد

شنیده ها حکایت از تعدیل مثبت قابل توجه شفن دارد.

شنیده می شود باتوجه به افزایش احتمالی صادرات ایران به روسیه وگسترش همکاری های اقتصادی بین دوکشور،حخزر می تواند مورد توجه بازار قرار بگیرد..حخزر دیروز در بخش « سهمی که ۶ روز در قیمت ۵۳۴ تومان کف سازی کرده است ! » معرفی شده بود.

از لپارس شنیده می شود شرکت قصددارد زمین خودرا به رایتل بفروشد.

 

ﻭﺍﺗﯽ

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻫﺎﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭﺍﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ، ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ 50 ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻧﺎﻭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.ﺧﺒﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭﺍﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻭﺍﺗﯽ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﻥ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

سرمایه گذاری آتیه دماوند در نمای روزانه تحت بررسی است و طبق یکی از سنایوی های شمارشی انتظار بر شروع یک موج صعودی تحت عنوان موج ۵ از ۳ بزرگ قابل انتظار است.

ادامه تحلیل این سهم را در مطلب « این سهم ها را زیر چشمی دنبال کنید ، شاید شگفت زده یتان کنند! » دقیق تر دنبال کنید..

 

 

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺩﻟﯿﻞ ﺻﻒ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻨﮕﯿﻦ 36 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﭙﺎﺭﺱ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .

 

ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﻫﺎﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﯿﺰﯾﻨﮕﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ .

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺍﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺧﺘﻮﺭ

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺧﺘﻮﺭ ﺗﺎ 120 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

 

ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺯﺍﮔﺮﺱﻣﺎﺭﻭﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺮﺳﺪ . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺎﺭﮎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺯ ﺟﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺯﯾﺮ 10 % ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﻫﺎﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .ﺩﺭ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻧﯿﺰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻥ ﺳﻮﺩ ﺟﺪﯾﺪ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

 

ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬﺍﺭﯼ ﺻﻨﻌــﺖ ﻧﻔــﺖ ﺧﺒــﺮ ﻣــﯽ ﺭﺳــﺪ ﮐــﻪ ﺍﺣﺘﻤــﺎﻻ ﻃــﯽ ﻫﻔﺘــﻪ ﻫــﺎﯼ ﺁﺗــﯽ ﻣﻌﺎﻣــﺎﺕ ﺑﻠﻮﮐــﯽ ﺳــﻬﺎﻡ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘــﯽ ﺍﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺻــﻮﺭﺕ ﻣــﯽ ﭘﺬﯾــﺮﺩ.

 

ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ 5 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺍﻋﻼﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻇﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ 3800 ﺭﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻬﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

 

توریل بﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﯼ p/e ﺷﺮﮐﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺭﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺷﻮﺩ .

این سهم در جدول خرید روزانه ما معرفی شده است و اهداف و حد ضرر آن را به طور دقیق در اینجا میتونید مشاهده کنید..

 

ﺧﺒﺮ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﯿﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺟﺪﯼ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﮐﺎﺫﺭ : ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ 3 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﻔﭙﺎﺭﺱ ، ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﻭ ﺧﺮﯾﺪ 70 ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

از ایران خودرو خبر می رسد که شرکت احتمالا در گزارش شش ماهه پیش بینی بودجه خویش در حدود 430 ریال سود به ازای هر سهم به بازار اعلام خواهد کرد و در 5 ماهه حدود 240 ریال سود شرکت را پوشش داده است.

 

فقط دو, روز دیگر فرصت استفاده  از هدیه ای که اعضای سایت تحلیلها در نظر گرفتیم باقی مانده است..این فرصت فقط تا ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه میباشد..قطعا شما هم میخواهید همچون حرفه ای های بازار از مطالب حرفه ای ما مطلع شوید و از امکانات جدید سایت مثل معرفی سهم های مناسب برای خرید در هفته / جدول خرید و فروش سهام / تبادل نظر با دیگر اعضا و به اشتراک گذاری مطالب خود استفاده  کنید .

(همینجا کلیلک کنید و قبل از سفارش با اعمال کوپن 19TX432 در بخش عضویت حرفه ای از تخفیف ویژه سایت وامکانات جدید بهره ببرید)

تصویر بازار

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن