خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 30/7/91

150
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 30/7/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Oct 21Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
خوراک‌ دام‌ پارس‌ سازمان اقتصادی کوثر  877,512 601751 218%
کشت‌وصنعت‌پیاذر شخص حقیقی  974,187 383840 65%
کویر تایر شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 5,851,625 1709249 41%
توکاریل شخص حقیقی  18,360,170 1344420 8%
سیمان‌ بهبهان‌ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  743,118 50018 7%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  7,696,954 338000 5%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  452,300 20000 5%
تجارت الکترونیک پارسیان ذذذ34بازارگردان شرک13364رتاپ  5,333,706 221003 4%
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر شخص حقیقی  1,182,182 45000 4%
فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان-سهامی عام- 863,226 30000 4%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  382,175 10000 3%
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 1,562,277 50000 3%
بانک ملت صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت  930,984,702 14500000 2%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  118,989,767 1982900 2%
مهندسی صنعتی روان فن آور شخص حقیقی  118,797 2000 2%
بیمه سامان بانک سامان-سهامی عام- 39,040,108 305550 1%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 11,452,130 133001 1%
قند نیشابور 2QXسبد-شرک03696-شرکت سرمایه گذاری دانایان پا  504,300 5000 1%
قند نیشابور شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار  750,700 5000 1%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  353,700,000 300000 0%
بیمه میهن شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیادمسکن انقلاب اسلا  41,002,085 6044 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  215,080,201 174642 0%
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص- 14,113,783 -46653 0%
داروسازی‌ اسوه‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 1,229,132 200 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 3,347,859 14180 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا  758,702,839 56078 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,928,489 6000 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 29,712,934 107251 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  793,968,636 500000 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 178,432,948 308590 0%
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ شرکت آذرتوسعه مسکن-سهامی خاص- 1,068,355 2893 0%
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  162,542,919 800 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  434,917,204 300000 0%
سرمایه‌گذاری‌نیرو شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش  9,725,888 18554 0%
سیمان‌ داراب‌ شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- 72,181,214 134385 0%
سیمان‌هرمزگان‌ بانک تجارت  7,790,600 18500 0%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  10,228,719 32000 0%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  428,500 1000 0%
قند لرستان‌ شخص حقیقی  10,782,895 30000 0%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 4,436,611 10240 0%
قند نیشابور شرکت اقتصادگسترقهرمان-سهامی خاص- 361,093 500 0%
کارت اعتباری ایران کیش شخص حقیقی  7,566,253 -36291 0%
کاشی‌ نیلو شرکت سفیرتجارت اسپادانا-سهامی خاص- 130,720,510 -16472 0%
کشت‌وصنعت‌پیاذر شخص حقیقی  242,400 1200 0%
لیزینگ‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران-سهامی عام- 51,669,113 30000 0%
لیزینگ‌خودروغدیر شخص حقیقی  4,967,130 10326 0%
لیزینگ‌خودروغدیر شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  8,458,272 10000 0%
لیزینگ‌خودروغدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه  3,130,000 10000 0%
همکاران سیستم شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگردانا-سهامی خ  227,168,974 15000 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  659,966,557 -6000000 -1%
کشت‌وصنعت‌پیاذر شرکت عمران جلفا-سهامی خاص- 1,591,633 -10000 -1%
لعابیران‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 834,122 -10000 -1%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  77,883,483 -2803062 -3%
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ شرکت بیمه کوثر-سهامی عام- 918,229 -25000 -3%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  32,354,242 -3000000 -8%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  69,847,254 -6749431 -9%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 81,338,920 -9000000 -10%
سهامی ذوب آهن اصفهان سازمان توسعه ونوسازی م وص م ا7-معاف ازمالیات- 268,963,580 -45000000 -14%
قند شیرین‌ خراسان‌ کارگزاری بانک اقتصادنوین  500,000 -100000 -17%
خوراک‌ دام‌ پارس‌ شرکت سرمایه گذاری بوعلی-سهامی عام- 400,000 -90000 -18%
کشت‌وصنعت‌پیاذر شخص حقیقی  178,050 -50100 -22%
پارس‌سویچ‌ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 96,862,560 3979100  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner
نوشته قبلیبازار آتی (30 مهر)
نوشته بعدیشرکت: سیمان داراب منتهی به 1391/12/30 دوره 6 ماهه
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن