دوشنبه 4 دی

158
telegram nokhbegan-start
دوشنبه 4 دیReviewed by Tseexpert on Dec 25Rating:
دوشنبه 4 دی
شاخص امروز هم یک جهش بزرگ داشت و به 37500 واحد رسید. این جهش های 700 واحدی فقط باعث زودتر رسیدن به تارگت شاخص کل میشود و برای کلیت بازار زیاد خوشایند نخواهد بود.اما مهمترین خبری که این چندروز به بازار رسیده عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی تا پایان سال و به تبع آن عدم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی هاست که رشد این گروه را سرعت بخشیده است.بنظر میرسد د ردوروز آینده یعنی سه شنبه و چهارشنبه بازار پرعرضه ای داشته باشیم اما شاخص کل میتواند همچنان مثبت باشد.
 
تعدیل منفی ایران خودرو به بازار اعلام شد و سود این سهم به 7 تومان زیان تبدیل شده است سایپا هم برای تعدیل امروز متوقف شد.درگروه فلزات شاهد جو مثبتی بودیم و حقوقی ذوب همچنان عرضه کننده سهم بود.صف خرید ذوب بهرحال حفظ شد تا این صف سنگین تا چهارشنبه کمی متعادلتر شود.فولاد مبارکه هرچند در حدود 4 درصد مثبت معامله میشد اما روز پرعرضه ای پشت سرگذاشت و نتوانست تشکیل صف بدهد.تارگت کوتاه مدت سهم 530 تومان است که انتظار میرود این سطح را بزودی لمس کند.وتوکا هم در معاملات امروز یک الگوی نزولی با هدف 220 تومان تشکیل داده بود که فردا به این سطح خواهد رسید.
 
درگروه تجهیزاتی همانطور که انتظار داشتیم اول وقت نوسان مثبت در فاذر شاهد بودیم و برای نوسانگیران فرصت خروج محسوب میشد و آخروقت هم شاهد رسیدن این سهم به منفی چهاردرصد بودیم.روزهای سه شنبه و چهارشنبه برای دوسهم فاذر و فارک جو نوسانی حاکم خواهد بود تا شناور این دوسهم کمی کاهش یابد و حرکت جدیدی را بتوانند شروع کنند گفتنی است که حقوقی ها در این دوسهم خصوصا فاراک همچنان خریدار هستند.
 
گروه پتروشیمی که کلا از اخبار منتشر شده تاثیر هیجانی زیادی گرفته بود امروز هم در اکثر سهمها شاهد تشکیل صف خرید بودیم. با توجه به جو مثبت پتروشیمی ها غدیر هم که اول بازار را کمی با تردید شروع کرده بود در ادامه توانست تشکیل صف خرید بدهد که بازهم حقوقی سهم عرضه کنند بود و در مجموع بیش از ده میلیون سهم را امروز عرضه کرد تا آخرهفته این سهم با عرضه های بیشتری روبرو شود.اگر در یکی دوروز آینده هیجان بازار کمی کاهش یابد و سهمهای بزرگ مجال فرصت پیدا کنند به نفع بازار خواهد بود و تارگتهای میانمدت را بهترو دقیقتر میتوان استخراج کرد.
احسان وفادار 
bashgah-banner

2 نظرها

نطر گذاشتن