قطار تعدیل EPS و P/E شرکتها

439
telegramnokhbegan-start
قطار تعدیل EPS و P/E شرکتهاReviewed by کارشناس on Feb 27Rating:

با سلام خدمت کاربران گرامی رادیو سهام

مطلبی را تحت عنوان گزارشات پیش بینی سود شرکت ها و همچنین تعدیل نسبت قیمت به درآمد(P/E) آنها با توجه به سود پیش بینی شده 93 برای شما کاربران گرامی آماده نموده ایم که می توانید به صورت خلاصه مطالعه نمایید.


خبر مهم و فوری : پذیرش دوره 6 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه شروع شده است . توصیه می کنیم حتما با شرایط پذیرش این دوره ارزشمند آشنا شوید . دوره نخبگان بورس 6 یک دوره یکساله با هدف آموزش جامع و کاربردی تحلیل بازار بورس در دانشگاه خواجه نصیر تهران میدان ونک برگزار می گردد. برای اطلاعت بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

کاربران گرامی برای مشاهده بهتر و واضح تر جدول اینجا را می توانید کلیک نمایید

نمادسال مالیآخرین پیش بینی EPSدرصد تغییر نسبت به سال گذشته قیمت سهم P/E سهم
سنیر93/ 12/ 29 ریال           2,199-21% ریال   22,21010.1
پارسان92/ 12/ 29 ریال           2,0420% ریال   11,7665.76
شپاس93/ 12/ 29 ریال           5,22013% ریال   28,4365.45
وسدید92/ 12/ 29 ریال          1,125-0% ریال     4,073-3.6
رتکو93/ 12/ 29 ریال           1,13328% ریال   10,7519.49
نبروج92/ 12/ 29 ریال             1620% ریال       9215.69
دی93/ 12/ 29 ریال             32019% ریال     1,9716.16
رمپنا92/ 12/ 29 ریال             4932% ریال   10,35421
سقاین93/ 12/ 29 ریال           4,435-7% ریال   52,02011.7
دزهراوی93/ 12/ 29 ریال           7,22517% ریال   33,3084.61
فنوال93/ 12/ 29 ریال             435-25% ریال     5,33112.3
پخش93/ 12/ 29 ریال             783-3% ریال     5,1776.61
شاملا93/ 12/ 29 ریال           2,0120% ریال   12,2136.07
غمینو93/ 12/ 29 ریال             6681% — 
ملت93/ 12/ 29 ریال             2885% ریال     2,1207.36
کنور93/ 12/ 29 ریال           1,469-7% ریال   15,04310.2
غپینو92/ 12/ 29 ریال             9780% ریال     6,9457.1
قپیرا93/ 04/31 ریال             8270% ریال     6,7818.2
کپشیر93/ 12/ 29 ریال             9708% ریال     7,4077.64
سفار93/ 12/ 29 ریال             74421% ریال     3,7094.99
سبحان93/ 12/ 29 ریال           6,29838% ریال   34,8345.53
خشرق93/ 12/ 29 ریال             1603% ریال     2,25514.1
شرمان92/ 12/ 29 ریال           5,119-13% — 
خمحرکه93/12/29 ریال             372226% ریال     2,9207.85
چفیبر93/12/29 ریال             201224% ریال     5,43727
خاذین93/12/29 ریال               98159% ریال     3,00330.6
کدما93/12/29 ریال           2,531149% ریال   18,5327.32
مفاخر93/12/29 ریال             561107% ریال     6,35011.3
ختوقا93/12/29 ریال               84100% ریال     2,55830.5
کترام93/12/29 ریال             168100% ریال     2,16612.9
خموتور93/12/29 ریال             24599% ریال     2,1878.93
سصوفی93/12/29 ریال             91054% ریال     5,0785.58
حپترو93/12/29 ریال               8654% ریال     4,24249.3
فاذر93/12/29 ریال             18047% ریال     2,45413.6
سخزر93/12/29 ریال           1,12940% ریال     6,7215.95
دانا93/12/29 ریال               8140% ریال     1,65020.4
سبحان93/12/29 ریال           6,29838% ریال   34,8345.53
وکار93/12/29 ریال             50134% ریال     2,9885.96
کپارس93/12/29 ریال           1,91433% ریال   10,4655.47
کماسه93/12/29 ریال             80233% ریال     6,6758.32
دیران93/12/29 ریال           1,33532% ریال     8,8346.62
رتکو93/12/29 ریال           1,13328% ریال   10,7519.49
وملی93/12/29 ریال             55530% ریال     4,8468.73
دالبر93/12/29 ریال           2,54126% ریال   14,3265.64
خرینگ93/12/29 ریال             18028% ریال     3,77821
وپخش93/12/29 ریال           3,01926% ریال   21,0736.98
قزوین93/12/29 ریال             45025% ریال     4,74910.6
سفار93/12/29 ریال             74421% ریال     3,7094.99
کساوه93/12/29 ریال           2,17621% ریال   16,4077.54
شفارا93/12/29 ریال           4,81219% ریال   36,0337.49
رانفور93/12/29 ریال           3,79719% ریال   27,1437.15
دسبحا93/12/29 ریال           1,47019% ریال     8,9976.12
دی93/12/29 ریال             32019% ریال     1,9716.16
همراه93/12/29 ریال         12,62218% ریال   59,4924.71
غاذر93/12/29 ریال             36418% ریال     4,11011.3
اخابر93/12/29 ریال             53518% ریال     3,1595.9
زمگسا93/12/29 ریال           5,75816% ریال   33,7815.87
وپارس93/12/29 ریال             62816% ریال     4,0516.45
خفنر93/12/29 ریال             16716% ریال       8425.04
بمپنا93/12/29 ریال           1,81415% ریال   11,1006.12
رکیش93/12/29 ریال             71215% ریال     6,6869.39
دتماد93/12/29 ریال           3,75014% ریال   23,3326.22
کخاک93/12/29 ریال           6,08114% ریال   48,3017.94
درازک93/12/29 ریال           3,34714% ریال   22,7706.8
افرانت93/12/29 ریال             76213% ریال   15,37620.2
سبهان93/12/29 ریال           8,80013% ریال   44,2715.03
غمهرا93/12/29 ریال             77112% ریال     7,3619.55
شتران93/12/29 ریال         66,27212% ریال 815,73012.3
دجابر93/12/29 ریال           1,64512% ریال     8,5745.21
دفرا93/12/29 ریال           1,19912% ریال     6,9625.81
ستران93/12/29 ریال             99012% ریال     5,0185.07
البرز93/12/29 ریال             10810% ریال     1,46413.6
سفانو93/12/29 ریال           1,35810% ریال     6,3244.66
غسالم93/12/29 ریال             18710% ریال     2,78614.9
میهن93/12/29 ریال             19810% ریال     1,7048.61
والبر93/12/29 ریال             9009% ریال     6,1736.86
ثاباد93/12/29 ریال             2359% ریال     3,23313.8
شرانل93/12/29 ریال           2,7048% ریال   14,0265.19
شپاس93/12/29 ریال           5,2207% ریال   28,4365.45
کلوند93/12/29 ریال             2506% ریال     3,20712.8
دارو93/12/29 ریال           1,5526% ریال   11,5587.45
قصفها93/12/29 ریال             7606% ریال     7,74210.2
دفارا93/12/29 ریال           1,7595% ریال   14,3368.15
حفاری93/12/29 ریال             9354% ریال     8,7759.39
خگستر93/12/29 ریال             5344% ریال     4,5538.53
فاما93/12/29 ریال             6353% ریال     8,94114.1
بسویچ93/12/29 ریال             4853% ریال     4,7999.89
ونوین93/12/29 ریال             4082% ریال     3,0167.39
کچاد93/12/29 ریال           1,0352% ریال     8,3638.08
چکارن93/12/29 ریال             7852% ریال     6,2467.96
شنفت93/12/29 ریال           3,9262% ریال   32,1448.19
فخوز93/12/29 ریال           1,9661% ریال     8,9324.54
دسینا93/12/29 ریال           2,4021% ریال   18,8067.83
شلعاب93/12/29 ریال           1,4031% ریال     9,3296.65
بپاس93/12/29 ریال             5251% ریال     3,7857.21
سصفها93/12/29 ریال           1,2050% ریال   16,05913.3
فسپا93/12/29 ریال           1,4280% ریال     9,7206.81
سخاش93/12/29 ریال           1,7010% ریال   11,6226.83
دامین93/12/29 ریال           2,208-4% ریال   14,4426.54
شبندر93/12/29 ریال           2,180-4% ریال   14,4666.64
فملی93/12/29 ریال             481-5% ریال     3,6257.54
ساراب93/12/29 ریال             565-6% ریال     3,5166.22
کشرق93/12/29 ریال             559-7% ریال   10,04418
فجام93/12/29 ریال           1,895-8% ریال   15,4888.17
فروس93/12/29 ریال             365-9% ریال     4,20411.5
زنگان93/12/29 ریال             241-9% ریال     4,21117.5
سیستم93/12/29 ریال             801-9% ریال     5,0526.31
فخاس93/12/29 ریال             498-10% ریال     9,87119.8
سکرما93/12/29 ریال           1,265-10% ریال     9,2827.34
دتولید93/12/29 ریال           2,068-10% ریال   15,2717.38
سمازن93/12/29 ریال           3,140-12% ریال   21,1646.74
سبجنو93/12/29 ریال             916-13% ریال     6,5977.2
شبهرن93/12/29 ریال           7,068-14% ریال   42,3115.99
وبشهر93/12/29 ریال             438-15% ریال     3,5038
پکرمان93/12/29 ریال           1,514-17% ریال     9,2136.09
کطبس93/12/29 ریال             345-18% ریال     3,79911
پارسیان93/12/29 ریال             468-18% ریال     2,9386.28
کاما93/12/29 ریال           1,523-19% ریال   12,0477.91
مارون93/12/29 ریال           5,530-20% ریال   32,1845.82
شاراک93/12/29 ریال           3,711-20% ریال   23,9696.46
سدور93/12/29 ریال           1,719-22% ریال   16,9319.85
ومعادن93/12/29 ریال             423-26% ریال     3,7548.87
فجر93/12/29 ریال             454-27% ریال     5,27511.6
مداران93/12/29 ریال             172-26% ریال     3,74321.8
ولساپا93/12/29 ریال             250-31% ریال     1,7527.01
کروی93/12/29 ریال             319-34% ریال     2,3077.23
شکلر93/12/29 ریال           1,100-35% ریال     9,0968.27
خنصیر93/12/29 ریال             460-36% ریال     7,46616.2
فاسمین93/12/29 ریال           1,021-38% ریال     8,2778.11
وساپا93/12/29 ریال             205-48% ریال     1,3406.54
خمحور93/12/29 ریال               99-50% ریال     3,42134.6
شدوص93/12/29 ریال             312-50% ریال     4,17713.4
غنوش93/12/29 ریال             206-50% ریال     4,21120.4
کرازی93/12/29 ریال             182-51% ریال     2,77015.2
فراور93/12/29 ریال             241-64% ریال     4,25717.7
فایرا93/12/29 ریال             353-64% ریال     4,36612.4
ونفت93/12/29 ریال             146-68% ریال     2,55717.5
فلوله93/12/29 ریال               55-77% ریال     1,60829.2
کبافق93/12/29 ریال             678-86% ریال   28,99342.8
بساما93/12/29 ریال             372 ریال     2,5536.86
خساپا93/12/29 ریال               11 ریال     1,843168
میدکو93/12/29 ریال             27866% ریال     6,19522.3
خپارس93/12/29 ریال               52 ریال     1,82235
سرود93/12/29 ریال           1,32830% ریال     6,0134.53
شپترو93/12/29 ریال           2,502-11% ریال   14,4735.78

کاربران گرامی در صورتی که در مشاهده جدول با مشکل روبرو شدند می توانند اینجا را کلیک نمایند.

bashgah-banner