چه خبر از کدال امروز؟ ( ولیز | شکربن | ثتران | همراه و 10 نماد دیگر )

188
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( ولیز | شکربن | ثتران | همراه و 10 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Jan 23Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( ولیز | شکربن | ثتران | همراه و 10 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( ولیز | شکربن | ثتران | همراه و 10 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( ولیز | شکربن | ثتران | همراه و 10 نماد دیگر )

لیزینگ ایرانیان ( ولیز ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

لیزینگ ایرانیان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 92 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 471 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 20% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 71% داشته است.فروش کل 21% کاهش پیدا کرده است و از طرفی به دلیل افزایش شدید سهم هزینه های تامین عملیات لیزینگ نسبت به فروش، حاشیه سود ناخالص افت 37% داشته است و به 1% رسیده است.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 100% ( معادل 25 میلیارد ریال ) داشته است که عمدتا به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی بوده است.


کربن ایران ( شکربن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

کربن ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 66 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 150 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 20% داشته است که به دلیل کاهش 9% فروش کل و افزایش 7 میلیارد ریالی هزینه های عمومی و اداری و فروش می باشد.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 39 ریال سود گزارش کرده بود.فروش کل 17% و حاشیه سود ناخالص 3% کاهش پیدا کرده است.علی رغم افت 25% هزینه های مالی، هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 34% را به خود دیده است.


فولاد مبارکه اصفهان ( فولاد ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

فولاد مبارکه اصفهان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 95 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 126 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 75% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 8% داشته است.درآمد فروش و هزینه های مالی را حدود 1000 میلیارد ریال کاهش داده است.در پیش بینی قبلی سایر درآمد های متفرقه 993 میلیارد ریالی گزارش کرده بود در حالی که در پیش بینی فعلی هزینه 704 میلیارد ریالی گزارش کرده است و دلیل اصلی آن اعمال جرایم مالیاتی تکلیفی به میزان 1771 میلیارد ریال می باشد در حالی که در گزارش پیشین این آیتم تنها 217 میلیارد ریال بوده است.در سال مالی جاری افزایش سرمایه 50% را به ثبت خواهد رساند.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 64% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل 22% و حاشیه سود ناخالص 3% کاهش پیدا کرده است.از طرفی هزینه های مالی به دلیل افزایش شدید وام های کوتاه مدت و هم چنین افزایش وام های بلند مدت 23% افزایش داشته است، اما درآمدهای متفرقه با افت 42% به 2812 میلیارد ریال رسیده است.هم چنین این شرکت از محل سایر فعالیت های عملیاتی، در سال مالی جاری هزینه 1066 میلیارد ریالی گزارش کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل درآمد 957 میلیارد ریالی شناسایی کرده بود.


قند اصفهان ( قصفها ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

قند اصفهان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 50 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 230 ریال سود پیش بینی کرده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 125 ریال سود گزارش کرده بود.افت 15% فروش کل مهم ترین دلیل زیانده شدن سود هر سهم بوده است.هم چنین سایر هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی جمعا حدود 14 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده اند.


صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( فارس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/03/31 بر اساس عملکرد 6 ماهه

صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 75 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1395/03/31 به ازای هر سهم 929 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 8% از پیش بینی خود را پوشش داده است.

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از عملکرد 6 ماهه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اینجا را کلیک نمایید.


سرمایه گذاری مسکن تهران ( ثتران ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/06/31 بر اساس عملکرد 3 ماهه

سرمایه گذاری مسکن تهران در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 31 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1395/06/31 به ازای هر سهم 404 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل مثبت 28% داشته است که عمدتا به دلیل رشد 34% فروش کل در نتیجه افزایش درآمدهای مورد انتظار ناشی از فروش پروژه های ساختمانی می باشد.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 1 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل افت 84% ( حدود 44 میلیارد ریال ) داشته است.از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز افت 6% را به خود دیده است.یکی دیگر از نکات منفی صورت مالی شرکت افزایش 99% هزینه های مالی و رسیدن آن به 28 میلیارد ریال می باشد.


ارتباطات سیار ایران ( همراه ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

ارتباطات سیار ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 4860 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 11% داشته است.فروش کل رشد 8% داشته است، در ضمن یکی از نکات بسیار مهم در صورت مالی شرکت افزایش 28% درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها می باشد که این آیتم را به 3193 میلیارد ریال رسانده است.سایر درآمدهای عملیاتی نیز با افزایش 44% به 779 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 71% داده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( ولیز | شکربن | ثتران | همراه و 10 نماد دیگر ) تصویر ولیز | شکربن | ثتران | همراه


محورسازان ایران خودرو ( خوساز ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

محورسازان ایران خودرو در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 2 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 67% را به ثبت خواهد رساند.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 74% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل 6% و حاشیه سود ناخالص 5% رشد داشته اند و در مجموع منجر به افزایش 121% سود ناخالص شده اند.از طرفی سایر هزینه های عملیاتی افزایش 218% داشته و به 135 میلیارد ریال رسیده است که به احتمال زیاد به دلیل زیان ناشی از تسعیر ارز بوده است.همچنین درآمدهای غیرعملیاتی نیز افت 84% داشته و به 2 میلیارد ریال رسیده است در حاالی که هزینه های مالی به دلیل افزایش بدهی های کوتاه مدت افزایش 93% داشته و به 12 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 67% داده است.


فولاد خوزستان ( فخوز ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

فولاد خوزستان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 316 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 67% داشته است.فروش کل افت 15% داشته که عمدتا به دلیل کاهش نرخ و حجم فروش محصولات شرکت می باشد.از طرفی به دلیل افزایش هزینه های مواد اولیه و سربار، حاشیه سود ناخالص افت 12% داشته است و در مجموع منجر به کاهش 49% سود ناخالص شده اند.هزینه های متفرقه با افت 35% به 774 میلیارد ریال رسیده اند.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 145% داده است که این می تواند دلیلی بر احتمال تعدیل مثبت در پیش بینی آتی باشد.


پتروشیمی مبین ( مبین ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

پتروشیمی مبین در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 545 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 37% داشته است.فروش کل 15% و حاشیه سود ناخالص 2% رشد داشته است و در مجموع منجر به افزایش 24% سود ناخالص شده اند.یکی دیگر از نکات مثبت صورت مالی مبین، کاهش 87% هزینه های متفرقه و رسیدن آن به 92 میلیارد ریال می باشد که به احتمال زیاد ناشی از زیان شدید تسعیر ارز در سال مالی قبل بوده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 77% داده است.


فولاد هرمزگان جنوب ( هرمز ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

فولاد هرمزگان جنوب در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 78 ریال زیان ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 109 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل افت 54% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش نرخ و حجم فروش اسلب داخلی و صادراتی می باشد.از طرفی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 23% داشته و به حاشیه زیان ناخالص 5% تبدیل شده است.از دیگر نکات منفی صورت مالی هرمز، افزایش 27% هزینه های مالی می باشد، لازم به ذکر است که این شرکت حجم بسیار زیادی از مواد اولیه خود را به صورت اعتباری تهیه کرده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 88% داده است.


توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ( مفاخر ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 516 ریال زیان ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 172 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل 54% افت داشته است و به 306 میلیارد ریال رسیده است.از طرفی به دلیل افزایش بهای تمام شده، حاشیه سود ناخالص افت 7% داشته و در مجموع منجر به کاهش 69% سود ناخالص شده است.هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز افزایش 35% داشته اند و به 65 میلیارد ریال رسیده است که احتمالا به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل محصولات و یا هزینه استهلاک تجهیزات بوده است.بر خلاف افزایش 96% هزینه های مالی ، درآمدهای متفرقه رشد 650% داشته و به 50 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 177 ریال سود گزارش کرده بود.


قاسم ایران ( قاسم ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

قاسم ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 69 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 67% را به ثبت خواهد رساند.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 76% در درآمد هر سهم می باشیم.درآمد فروش رشد 5% داشته است، اما افزایش 17% هزینه های عمومی و اداری و فروش در کنار افزایش 2% هزینه های مالی دلایلی بودند که در نهایت منجر به کاهش شدید مزبور شده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را تنها به میزان 20% پوشش داده است.


عمران و توسعه شاهد ( ثعمرا ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

عمران و توسعه شاهد در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 19 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 117% را به ثبت خواهد رساند.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 40% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل 65% کاهش داشته است.از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز افت 82% داشته و به حاشیه زیان ناخالص 29% تبدیل شده است.علی رغم افزایش وام های کوتاه مدت، هزینه های مالی افت 32% داشته است که به دلیل نرسیدن موعد سررسید بازپرداخت وام ها بوده است.هم چنین سایر درآمدهای عملیاتی نیز رشد 47% داشته و به 38 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 9% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 2 بهمن ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن