BANNER-Recovered تصویر

کارگزاری بانک خاورمیانه به مشتریان VIP خود چه شرایطی را پیشنهاد می دهد؟

1-در سایت تحلیلها

1-افتتاح حساب آنلاین در کارگزاری بانک خاورمیانه 1 ماه عضویت رایگان باشگاه سرمایه گذاران هوشیار

2-انتقال برگه سهام از کارگزاری دیگر به کارگزاری بانک خاورمیانه هر 1 میلیون تومان سهام منتقل شده 1 روز به اشتراک رایگان اضافه می گردد .

3-واریز مبلغ و خرید اولین سهام در کارگزاری بانک خاوریمانه به ازای هر 1 میلیون تومان یک روز عضویت در باشگاه سرمایه گذاران هوشیار

2-آموزشگاه بورس خانه سرمایه

1-افتتاح حساب آنلاین در کارگزاری بانک خاورمیانه 50 هزارتومان اعتبار خرید

2-انتقال برگه سهام از کارگزاری دیگر به کارگزاری بانک خاورمیانه هر 1 میلیون تومان سهام منتقل شده 10 هزار تومان بن خرید از محصولات و پکیج های آموزشی خانه سرمایه

3-واریز مبلغ و خرید اولین سهام در کارگزاری بانک خاوریمانه به ازای هر 1 میلیون تومان سهام منتقل شده 10 هزار تومان بن خرید از محصولات و پکیج های آموزشی خانه سرمایه

چطور از طرح تشویقی VIP کارگزاری استفاده کنیم ؟

روش 1 : برای شروع فقط کافیست فرم زیر را پر نمایید و ادامه فرآیند کارشناسان کارگزاری شما را تا استفاده کامل از طرح همراهی می کنند تا شما هم از فرصت استفاده از باشگاه سرمایه گذاران هوشیار بهره مند شوید.

فرم کارگزاری

روش 2 :پیامک عبارت خاورمیانه به 5000100090

آماده دریافت اطلاعات ارزشمند اول هفته هستید؟
هر هفته در ایمیلی بسیار جذاب ، یک فرصت خوب در بازار بورس معرفی میگردد
یک سهم ، یک خبر ، یک بررسی و هر فرصتی که شاید به به ما سود برساند
نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
ایمیل خود را وارد نمایید
شماره همراه خود را وارد نمایید
اطلاعات شما نزد ما حفظ شده است.