عکس شاخص مطالب

نویسندگان عزیز سایت تحلیلها

فقط از عکس های زیر جهت عکس شاخص بهره ببرند ( این گالری عکس به روز می شود )

برای موارد خاص مثل صنعت و یا سهمی خاص می توانید با مدیر محتوا سایت هماهنگ کنید .

اگر عکس پیشنهادی دارید بگذارید در صورت تایید مدیر محتوا سایت روی سایت قرار می گیرد و به گالری اضافه می گردد .

 

 

 

راهنما انتخاب عکس :

سعی کنید متناسب با محتوایی که می نویسید یک عکس انتخاب کنید ، مثلا اگر محتوا در مورد تحلیل نمودار یمربوط به خودرویی ها است و در مورد صعود آنها صحبت می کند از عکس استفاده می کنیم که نشان دهنده رشد خودرو باشد

با تشکر از همکاری شما جهت ارتقا کیفیت محتوا و مطالب سایت

 

 

راهنمای جستجو عکس و تصویر شاخص

ابتدا از گالری این صفحه tahlilha.com/helppic عکسی را انتخاب کنید( شکل 1)

سپس قسمتی از نامش را در جستجو تصویر شاخص وارد کنید و عکس پیدا شده را تصویر شاخص مطالب نمایید  ( شکل 2 )

helppic1 تصویر

 

 

 

 

 

 

 

helppic2 تصویر