سبد صندوق سرمایه گذاری شخصی سایت تحلیلها

این صندوق با هدف سرمایه گذاری مشترک سایت تحلیلها و نویسندگان سایت ایجاد شده است

در این صندوق نویسندگان و تحلیلگران  سایت تحلیلها به همراه گروهی از سهامداران فوق حرفه ای کنار هم جمع شده اند و سازوکار تعریف شده و علمی و منسجم هر ماه جلساتی دارند و تصمیم به خرید و فروش سهامی برای خود می گیرند

اینجا منظور از صندوق ؛ صندوق سرمایه گذاری نیست و صرفا یک گردهم نشینی شخصی و تصمیم گیری برای خرید و فروش آینده است . خروجی این جلسات در اختیار شرکت کنندگان در جلسات قرار می گیرد

مدیریت این سبد بر عهده آقای علی صابریان می باشد  و اطلاعات سبد توسط سهامداران فوق حرفه ای ها و بزرگان بازار جمع آوری و تصمیم نهایی با همفکری تحلیلگران گرفته خواهد شد.

در تصمیم گیری برای انتخاب سهام از تحلیلگران بنیادی و تکنیکال همچنین سهامداران فوق حرفه ای (شرایط سهامدار فوق حرفه ای را اینجا بخوانید ) با نفوذ و دارای اطلاعات دست اول استفاده می گردد

 

اعضای فعلی سبد صندوق سرمایه گذاری شخصی سایت تحلیلها 

  • مهندس علی صابریان کارشناس ارشد از دانشگاه صنعتی امیر کبیر  و مدرس و تحلیلگر تکنیکال  ( مدیر سبد )
  • آقای علی مرادی کارشناس ارشد مدیریت مالی
  • آقای فرشاد شبانکاره کارشناس مدیریت مالی از دانشگاه علوم اقتصادی
  • تعدادی از سهامداران فوق حرفه ای که شرایط حضور در گروه  را داشته اند که به زودی و در صورت میل عزیزان نام آنها روی سایت قرار خواهد گرفت. ( اطلاعات بیشتر در مورد سهامداران فوق حرفه ای )

اطلاعات کامل تر در مورد این سبد شخصی روی سایت قرار خواهد گرفت

 

 آخرین تغییرات صندوق با مقداری تاخیر زمانی اینجا اطلاع رسانی می شود

نماد های موجود در سبد سهام صندوق سرمایه گذاری شخصی تحلیلها ( در اواخر آذر ماه )

Tahlilha-Sandogh1