ارتقاء اشتراک

 

1- ابتدا انتخاب یکی از موارد زیر ا انتخاب کنید ( اگر می خواهید مزایا عضویت در باشگاه سرمایه گذاران هوشیار را بدانید اینجا کلیک نمایید )

سفارش عضویت 2 ساله 1,857 هزار تومان 

سفارش عضویت ۱۲ ماهه 957 هزار تومان 

سفارش عضویت 6 ماهه 557 هزار تومان

سفارش عضویت 3 ماهه 457 هزار تومان

سفارش عضویت 2 ماهه 257 هزار تومان

سفارش عضویت 1 ماهه 200 هزار تومان

2-در صفحه جدیداطلاعات خود را وارد نمایید

3- پس از پرداخت شما به صورت خودکار و آنی به جمع اعضای باشگاه سرمایه گذارن هوشیار اضافه می شوید و به تمام بخش ها و مزایا باشگاه دسترسی دارید .