درباره خانه سرمایه

مجموعه خانه سرمایه یک آموزشگاه فنی‌حرفه‌ای با مجوز برگزاری دور‌ه‌های آموزشی در حوزه مالی و بازرگانی اعم از بازار سرمایه است.
خانه سرمایه از سال ۱۳۹۰ تا کنون بیش از ۳۵ دوره‌ی آموزشی با هدف تربیت سرمایه‌گذاران موفق برگزار کرده است.
هدف و آرزوی ما کمک به بهسازی و تکامل هوش مالی و سرمایه‌گذاری در تمامی افرادی است که مشتاق یادگیری و ساختن آینده‌ای روشن‌تر هستند.