فاکتور اشتراک ۳۰ روزه

ردیف نام سرویس مدت اعتبار قیمت
۱ سرویس کانال سیگنال Next Profit VIP ۳۰ روز ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان